Inspirasjon

TILGJENGELIG VED AKUTTE BEHOV - 24/7

TILGJENGELIG VED AKUTTE BEHOV - 24/7

Ved akutte vannlekkasjer, frosne vannrør, tette sluk og andre uforutsette uhell,
står vi i Rørlegger Pluss AS klare til å rykke ut 24 timer i døgnet, alle dager i året.

Vaktordningen tilbys (med egne takster):

  • Mellom kl. 16.00-07.30 (ukedager).
  • Lørdag/søndag og øvrige helligdager.

Oppdraget går hovedsakelig ut på nødhjelp og små reparasjoner.

Skroll til toppen